Как се попълват документите?

Инструкции и примери за български участници

Заявление за участие

Участвате като
фирма

Участвате
лично

Пример: Студио 97

Пример: Иван Иванов Иванов

Пример: Иван Иванов Иванов

-

Пример: водещ архитект

Пример: архитект

ЕИК/Булстат
на фирмата

ЕГН

Адрес на фирмата

Адрес по лична карта

Незадължително поле

Незадължително поле

Данни за кореспонденция

Данни за кореспонденция

Незадължителни полета

Незадължителни полета

Изтеглете бланка Заявление за участие като
PDF | Word документ

Как се попълват документите, ако сме екип, но не фирма?

Измислете име на екипа и го попълнете навсякъде, където се изисква “Наименование на участника” (името може да бъде и просто изборяване на участниците в екипа).

Определете лице от екипа, което да представлява екипа, и навсякъде, където се изискват данни за представител на участника, попълнете неговите данни (ЕГН, адрес и т.н.).

Лицето, което представлява екипа, подписва всички документи.

Декларация А

Участвате като
фирма

Участвате
лично

Пример: Иван Иванов Иванов

Пример: Иван Иванов Иванов

Детайли за лична карта

Детайли за лична карта

Пример: водещ архитект

Пример: архитект

Пример: Студио 97

-

Изтеглете бланка за Декларация А като
PDF | Word документ

Декларация B

Участвате като
фирма

Участвате
лично

Пример: Иван Иванов Иванов

Пример: Иван Иванов Иванов

Детайли за лична карта и ЕГН

Детайли за лична карта и ЕГН

Пример: водещ архитект

Пример: архитект

Пример: Студио 97

-

Изтеглете бланка за Декларация B като
PDF | Word документ

Декларация C

Участвате като
фирма

Участвате
лично

Пример: Иван Иванов Иванов

Пример: Иван Иванов Иванов

Детайли за лична карта и ЕГН

Детайли за лична карта и ЕГН

Пример: водещ архитект

Пример: архитект

Пример: Студио 97

-

Изтеглете бланка за Декларация C като
PDF | Word документ

Списък с участниците в екипа

Попълнете само ако участвате като екип.
Няма задължителна бланка за този списък, но можете да ползвате тази, ако не сте сигурни как да оформите ваша.

Изтеглете примерна бланка за Списък с членовете на екипа като
PDF | Word документ

Контакт
Срокът за задаване на въпроси изтече.

info@varnalibrary.bg
op@varna.bg

Проверете често задаваните въпроси

Абонамент за известия

Проверете отново имейла си, изглежда невалиден.

Ще получавате известия за: публикуване на нови често задавани въпроси, допълнителни материали, промени в регламента, наближаващи крайни срокове. Гарантираме, че няма да изпращаме рекламни съобщения.
Вижте всички известия, изпратени досега.