Електронно изпращане

Само за участници с електронен подпис

Кой може да изпрати проекта си по електронен път?

За да изпратите проекта си по електронен път, трябва да притежавате електронен подпис. Eлектронният подпис е необходим за подписване на Заявлението за участие и декларациите (A, B и C), достъпни за сваляне в секция Документация. Останалите материали не трябва да бъдат подписани, за да не се наруши анонимността на проекта.

Къде да изпратя проекта си?

На адрес submit@varnalibrary.bg

Каквo трябва да съдържа проектът?

За да участвате в конкурса, подгответе:

 1. Всички материали, описани в глава "Табла, формат, файлове" на Заданието за проектиране (стр. 62-64), а именно:
  • Табла от 1 до 8 (1.pdf, 2.pdf,... 8.pdf)
  • Описание (description.pdf)
  • Характерно изображение в малък размер (thumbnail.jpg)
  • Характерно изображение в голям размер (cover.jpg)
 2. Всички необходими документи и декларации, достъпни за сваляне в секция Документация, а именно:
  • Заявление за участие, подписано с електронен подпис (VarnaLibraryApplication)
  • Декларация А, подписана с електронен подпис (VarnaLibraryDeclarationA)
  • Декларация B, подписана с електронен подпис (VarnaLibraryDeclarationB)
  • Декларация C, подписана с електронен подпис (VarnaLibraryDeclarationC)

  Вижте примери и инструкции за попълването на документите.

 3. Копие от документ за проектантска правоспособност на поне един от участниците в екипа (qualification.jpg или qualification.pdf)
 4. Списък с имената на всички членове от екипа, ако участва екип (team.pdf).

Така би трябвало да изглеждат файловете, преди да бъдат поставени в общ .ZIP файл. Само файловете VarnaLibraryApplication, VarnaLibraryDeclarationA, VarnaLibraryDeclarationB, VarnaLibraryDeclarationC трябва да бъдат подписани с електронен подпис. В зависимост от технологията на подписване са възможни няколко варианта:

Вариант 1: Електронните подписи се съдържат в отделни .p7s файлове, създадени от съответния софтуер за подписване

Вариант 2: Електронните подписи и подписаните документи са в общи .p7m файлове, създадени от съответния софтуер за подписване

Вариант 3: Електронните подписи се съдържат в самите подписани документи (pdf файлове).

Възможно е някои квалифицирани електронни подписи да генерират файлове различни от показаните в примерите.

Как да изпратя проекта си?

 1. Поставете всички гореизброени файлове в един .ZIP файл. Името на .ZIP файла трябва да бъде шестцифреното число (мото), което сте избрали за своя проект (подробности за мотото вижте в Заданието за проектиране, стр. 62-64).
 2. Изпратете този файл (или линк към него чрез WeTransfer, Dropbox, Google Drive или друго средство за изпращане или споделяне на големи файлове) в имейл съобщение до submit@varnalibrary.bg.
  Имейл съобщението, трябва да съдържа Subject (тема) с името на участника и мотото. Ако имейл съобщението е автоматично създадено (от услуги като WeTransfer), сложете името на участника и мотото в Message полето или някъде, където те ще бъдат видими без да се отваря .ZIP файлът.

Краен срок за получаване на проекти

23 ноември (17:30)

Контакт
Срокът за задаване на въпроси изтече.

info@varnalibrary.bg

Проверете често задаваните въпроси

Абонамент за известия

Проверете отново имейла си, изглежда невалиден.

Ще получавате известия за: публикуване на нови често задавани въпроси, допълнителни материали, промени в регламента, наближаващи крайни срокове. Гарантираме, че няма да изпращаме рекламни съобщения.
Вижте всички известия, изпратени досега.